GründerBibelen

«Det Norske Skaperverket»

 

Dette er en bok til hygge og humring.

Dessuten er den en veileder som skal stimulere til abstrakt

og kreativ business-tenking. Men først og fremst er den proppfull av ideer

du kan starte din egen business på. Her er mange nye produkter,

nye konsepter og oppfinnelser knapt noen har tenkt på.

Ideer som passer like godt for kvinner som for menn.

Håpet er at den kan inspirere gründere

til oppstart av ny virksomhet, eller til

å forbedre det de allerede holder på med.

 

GründerBibelen

«Det Norske Skaperverket»

Boken som kan forandre ditt liv

 av

 William Paul Barkley

“Chameleon-thinker” in human service since 1939 

Proudly published by Peter Barbulla

all rights reserved©

 

Under oversettelse:

Die GründerBibel "Das neue Schöpferwerk"

The entrepreneurs Bible


                                                              

                              Velg neste side i menyen øverst på siden   

En kort video-guiding