Skill deg ut fra dine konkurrenter

Det finnes flere kurs og bøker som forteller om oppstart av ny virksomhet. Alle disse konsenterer seg og den tekniske siden av etableringen, så som firma, organisasjon, om AS, Nuf, Ltd, ANS eller enkeltmannforetak. Du lærer om krav til egenkapital, om skatterett, bokføring, momsregler, kontor- og lagerforhold, personalsaker, forretningsplaner, fremdriftsplaner mm.

Med andre ord, du får vite alt om hvordan du kan starte, -men ikke med HVA.

Det nytter lite å kunne alt om bokføring og moms hvis du ikke har noe å tilby. Noe som er anderledes, som skiller seg ut fra det dine konkurrenter driver med, derfor er det viktig å bli inspirert av ideer "som knapt noen har tenkt på"

 GründerBibelen -Det Norske Skaperverket- er den eneste lektyren som gir deg denne inspirasjonen i hopetall. Forslag og ideer til konkrete produkter, til nye bransjer, til nisjer, samt endel forslag av den abstrakte sorten. Disse er mest til trening for smilemusklene. Men alle ideer samlet skal hjelpe deg i øving av aktiv business-tenking.

Abstrakt tenking er etterspurt, det er det som oftest avføder nye ideer. Skulle du allerede ha en idee om hva du vil satse på, eller allerede er i gang med noe, kan du likevel få rikt utbytte av GründerBibelen. Og selv om du er trygd plassert i et fast ansettelsesforhold ville nok sjefen din være lykkelig, hvis du kunne komme opp med nye ideer eller forbedringsforslag. Kanskje han sågar vil spandere boken på deg.             

  Velg neste side i menyen øverst på siden