Vil du være med å utvikle et nytt kurstilbud?

Er du en erfaren kursholder eller tror du du kunne bli det?

Her har du muligheten å bygge opp ditt eget kursimperium og forme din egen eksistens.

GründerBibelens temaer er godt egnet som kurs-materiale i ulike fora, og kunne også inngå i pensum ved motivasjons- og etablererkurs, der nytenking er en viktig ingrediens, og hvor entreprenørskap, oppfinnsomhet og ukonvensjonell tenking vektlegges.

Boken lanserer et nytt begrep: «nisjing» som kan være nøkkelen til mange gode oppdagelser og innfall til nystart av egen virksomhet.

Boken og kurset er et "must" for alle gründerspirer og er meget nyttig, selv for alle som for lengst har startet noe eget, eller sitter trygt plassert i en god sjefsposisjon.

Hva skal Norge leve av etter oljen?

Det er ikke lett å starte store bedrifter, og mange av dagens store vil slite. Da vil driftige sjeler kunne berge seg ved å starte i det små. Man frykter at Norges fremtid vil bli preget av langtidsutdannete arbeidsløse med master- eller doktorgrad, mens realutdannete vil bli mangelvare. Det kunnskapsbaserte samfunn vil oppleve et underskudd av kvalifiserte håndverkere, handymen og servicebedrifter. Det er å håpe at boken og kurset kan gi et positivt bidrag til denne problemstillingen.

 

Kursgrunnlaget er enormt.

Som eksempel kan nevnes at Helse Øst, som teller ca 70.000 ansatte, regnes som Norges største arbeidsplass. NAV Norge, som blir ansett som en kjempebedrift, har 19.000 ansatte. Disse imponerende tall blekner likevel når vi vet at det, ifølge Statistisk sentralbyrå, bare i 2007 var registrert hele 193.128 enkeltmannsforetak. Nå er det over 300.000.

 Hvert år tilkommer omtrent 30.000 nye, og mange av dem hjelper til at denne statistikken vokser for hvert år. Antallet nye enkeltpersonforetak registrert i Enhetsregisteret i 2014 var 34 658. Dette er faktisk enda flere enn i rekordåret 2013, da antall nye ENK passerte 34 000. 

I disse tallene har vi bare regnet de som valgte selskapsformen ENK. Vi har sett bort fra at mange enkeltpersoner velger å legge sin nye virksomhet i et A/S, og alt flere registerer et Ltd.

Så det reelle tallet er mye høyere. Faktisk ble det i 2014 i tillegg registrert 25 885 nye aksjeselskap.

 

Med din hjelp kan det bli enda flere,

og de som allerede finnes vil kunne stå bedre rustet

med et inspirasjonskurs for kreativ tenkning i ryggen.

Ved siden av din personlighet og dine kunnskaper er flytende norsk et viktig kriterium.

Send oss en kort melding om hva du gjør i dag og noen tanker om hvordan du kunne tenke deg at et slikt kurs kan utvikles sammen med oss.

Forlaget BarkleyBooks BarBulla

peter.barbulla@gmail.com

 

For å bla til neste side 
må du klikke på den grønne linjen øverst på siden