Dise nyttige tips finner du også i boken

            Ekstra temaer                           Side

Diametralt                                                 11

Plan B                                                      535

Penger vokser likevel på trær!                  536  ...her er beviset

Noen som har lest boken                          538

Tørre fakta                                              538

Godt nytt fra den Blå-Blå regeringen        539

Litt om oppfinnelser og patenter              539

Har du noe patentérbart?                         541

Velmente ord                                           542                  

Forretningsplan?                                       543                

Startkapital 1                                           543                 

Startkapital 2                                           544

Startkapital 3                                           544

Startkapital 4                                           545

Nyttige addresser                                     547

Bedriftene blåser i "Petter Smart"             548

Dårlige gründere                                      550

Fra Brønnøysundregistrene                       551                

Finne på, hvordan?                                  551

Active visioneering                                  553

Finn deg en mentor                                 554

Ikke gi opp                                              555

Viktig for deg, viktig for Norge                 556 

For all del                                               559

Moro fra Barkleys lovsamling                    561

Disse viktige bonus-temaene får du som bokkjøper i tillegg til 329 nye forretningsideer, som knapt noen har tenkt på. Antagelig ikke du heller.

 

 

                                                               neste side 
                                                                      finner du på den grønne linjen øverst på siden  

 3