Anretning ved
horisontal vindturbin
som øker kraft og akselerasjon.