Du trenger ikke å ha peiling på tennis
for å få dette verdensproduktet på markedet. Du vil bli forbauset hvor stort potensialet egentlig er.