Tror det eller ei, dette er et hotellprosjekt
som kan selge "vilt" gjennom AirBnB