…den døde har antakelig ingen mening om pengebruken.
(bilde av prototyp)