Nytt redskap for "hurtigsvømmeing"
Svømmeføtter er gammeldags. Nå kan man regne svømmehastighet i knop !!!