Enhver gründers drivkraft
er ønsket om å lykkes,
og ...