HER LIGGER 329 AV
WILLIAM PAUL BARKLEYS FORRETNINGSIDEER
som knapt noen har tenkt på.