Skal Barkley bygge
en NY trehjuls-sykkel,
så har han det moro.